Khi tập thể thao và làm việc uống nước thế nào cho hợp lý?