Namiwa tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT 19-5, xã Vĩnh Tiến, Kim Bôi