Nước khoáng, loại nước không phải ai cũng nên uống